Search

சிநேகபூர்வ உதைபந்தாட்டத்தில் வல்வை வி . கழகம் வெற்றியிட்டியது.

சிநேகபூர்வ உதைபந்தாட்டத்தில் வல்வை வி . கழகம் வெற்றியிட்டியது. முதலாவது போட்டியில்   வல்வை வி . கழகத்தை எதிர்த்து  கரவெட்டி கலட்டி வி . கழகம் மோதியது. இந்த ஆட்டத்தில் வல்வை வி . கழகம்  11 : 7 என்ற கோல்கணக்கில் வெற்றியிட்டியது. இரண்டாவது போட்டியில் வல்வை நெடியகாடு இளைஞர் வி . கழகத்தை எதிர்த்து கரவெட்டி கலட்டி வி . கழகம் மோதியது. இந்த ஆட்டத்தில் கலட்டி வி . கழகம் 6 : 4 என்ற கோல்கணக்கில் வெற்றியிட்டியது. போட்டிகள் வல்வை பொதுவிளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றன.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *