Search

அண்ணனைத் தேடும் போராளித்தாய்

உண்மையின் சாட்சிகள் எனும் பெயரில் தோழர் ஒருவர் தொகுத்திருக்கும் ஒளிப்பாடல் உண்மையிலேயே பல கேள்விகள் கேட்கின்றன. காலமே பதில் சொல் என விட்டுவிடுவோமா? இல்லை நாமே பதில் தேட முற்படுவோமா?

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *