Search

பன்றியை முழுசா விழுங்கி விட்டதா! (காணொளி)

மலைப்பாம்பு ஒன்று பன்றி ஒன்றை முழுமையாக  விழுங்கி விட்டதால் கிராம வாசிகளால் குறித்த மலைப்பாம்பு பிடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட பின்னர்,பன்றியை வெளியே எடுக்கிறார்கள்

மனிதனை விழுங்கும் மலைப்பாம்புக்கு பன்றி எல்லாம் ஒரு விடையமேயல்ல

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.