Search

ஆரம்பகால வீரா்களை கௌரவிக்கும் வகையில் ஒரு விருந்து உபசாரம்!

கானடா மொன்றியல் வல்வை நண்பா்கள். லண்டன் மற்றும் ஆஸ்திரேலியவில் இருந்து வருகை தந்த வல்வையின் உதைபந்தாட்ட சில ஆரம்பகால வீரா்களை கௌரவிக்கும் வகையில் ஒரு விருந்து உபசாரம்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *