Search

LG அறிமுகப்படுத்தும் U560 ultrabook மடிக்கணினிகள்

முன்னணி இலத்திரனியல் சாதன உற்பத்தி நிறுவனமாக விளங்கும் LG ஆனது தனது புதிய வெளியீடாக U560 ultrabook எனும் புதிய மடிக்கணினிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

15.6 அங்குல அளவுடைய Retina திரையினை உள்ளடக்கியதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இக்கணினிகள் விண்டோஸ் 8 இயங்குதளத்தில் செயற்படுவதுடன் Core i5 3337U Processor – இனையும் உள்ளடக்கியதகாக் காணப்படுகின்றது.

இவற்றுடன் முப்பரிமாண கணினி விளையாட்டுக்கள் மற்றும் வடிவமைப்பு வேலைகளுக்கு (CAD) உகந்ததான Nvidia GeForce கிராபிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தினையும் கொ்ணடுள்ளன.

மேலும் இவை வன்றட்டினைக் கொண்டதாகவும் (HDD), SSD (solid-state drive) – இனைக் கொண்டதாகவும் இருவேறு பதிப்புக்களாகக் கிடைக்கின்றன.
Leave a Reply

Your email address will not be published.