Search

மரண அறிவித்தல்- திருமதி ராமச்சந்திரன்(பூமாலை) மஞ்சுளாதேவி

மரண அறிவித்தல்- திருமதி ராமச்சந்திரன் மஞ்சுளாதேவி

திருமதி ராமச்சந்திரன் (பூமாலை) மஞ்சுளாதேவி(மஞ்சு) 13.11.2017 அன்று இறைவனடி சேர்ந்தார்.
அன்னாரின் இறுதிக்கிரியை பற்றிய விபரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

தகவல்

கணவர், பிள்ளைகள்
பேரப்பிள்ளைகள்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *