Search

வல்வையின் பட்டத்திருவிழா 2018.  அழைப்பு பொங்கல் பாணை உருவகப்பபடுத்தி சிறந்த முறையில் வரவேற்கும் மிக பிரமாண்டமான காட்சி இதுவாகும்

வல்வையின் பட்டத்திருவிழா 2018.  அழைப்பு வல்வைச்சந்தியில் பொங்கல் பாணை படமாகவும் வல்வை மதவடிச்சந்தியில் பொங்கல் பாணை உருவகப்பபடுத்தி சிறந்த முறையில் வரவேற்கும் மிக பிரமாண்டமான காட்சி இதுவாகும்

 

 

 

 

 

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *