Search

செல்லப்பிராணிகளும் இசையை அனுபவிக்க SONY நிறுவனத்தின் புதிய தொழில்நுட்பம் (வீடியோ)

செல்லப்பிராணிகளும் இசையை

செல்லப்பிராணிகளும் இசை அனுபவத்தை பெறுவதற்காக சொனி நிறுவனம் அனிமாலியா (Animalia) என்ற பெயரில் சில தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இவைகளின் தனிமையை போக்குவதற்கும் சுருசுறுப்பிற்கும் இந்த இசை உதவுவதாக சொல்கிறார்கள்.
Leave a Reply

Your email address will not be published.