Search

வடமாகாண பாடசாலைகளுக்கிடையிலான கரப்பந்தாட்டச்சுற்றுப்போட்டியில் தொண்டைமனாறு வீரகத்திப்பிளௌளை மகா வித்தியாலயம் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது

வடமாகாண பாடசாலைகளுக்கிடையிலான கரப்பந்தாட்டச்சுற்றுப்போட்டியில் தொண்டைமனாறு வீரகத்திப்பிளௌளை மகா வித்தியாய 20 வயதுப் பிரிவு அணி வவுனியா ஸ்ரீசுமண. வித்தியாலயத்தை 2:1 என்ற செற் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *