Search

மே 14: இன்று நம்மை எல்லாம் நட்பு வளையத்தில் இணைத்துக்கொண்டிருக்கும் ஃபேஸ்புக்கின் நிறுவனர் மார்க் சுக்கர்பெர்க்கின் பிறந்தநாள் இன்று (1984) வாழ்த்துகள் மார்க்

மே 14: இன்று நம்மை எல்லாம் நட்பு வளையத்தில் இணைத்துக்கொண்டிருக்கும் ஃபேஸ்புக்கின் நிறுவனர் மார்க் சுக்கர்பெர்க்கின் பிறந்தநாள் இன்று (1984)

வாழ்த்துகள் மார்க்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *