Search

தேசிய ரீதியாக தமிழ் மொழி மூலம் சாதனை படைத்த யாழ் மாணவன் 198 புள்ளியை பெற்று முதலாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்

தேசிய ரீதியாக தமிழ் மொழி மூலம் சாதனை படைத்த யாழ் மாணவன் 198 புள்ளியை பெற்று முதலாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

தேசிய ரீதியாக தமிழ் மொழி மூலம் சாதனை படைத்த வவுனியா மாணவன் 197 புள்ளியை பெற்று மூன்றாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *