Search

இன்றைய தினம் க.பொ.த (சா/த) பரீட்சைக்குத் தோற்றியிருக்கும் அனைத்து மாணவர்களும் பரீட்சையை சிறப்பான முறையில் தோற்றி சித்தியடைய  பிரித்தானியா நலன்புரி சங்கம்,வல்வை மக்கள்,vvtuk.com இணையதளமும் தமது நல்வாழ்த்துக்கள். தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.

இன்றைய தினம் க.பொ.த (சா/த) பரீட்சைக்குத் தோற்றியிருக்கும் அனைத்து மாணவர்களும் பரீட்சையை சிறப்பான முறையில் தோற்றி சித்தியடைய  பிரித்தானியா நலன்புரி சங்கம்,வல்வை மக்கள்,vvtuk.com இணையதளமும் தமது நல்வாழ்த்துக்கள். தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *