Search

தேசிய கபடிச்சங்கத்தால் மாவட்ட கபடி சங்கங்களுக்கிடையில் நடைபெற்ற போட்டியில் யாழ் மாவட்ட கபடி சங்க பெண்கள் அணியினா் வெண்கல பதக்கம் பெற்றதற்கு மாவட்ட கபடி சங்கத்தால் இன்று (02.12.2018) பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

தேசிய கபடிச்சங்கத்தால் மாவட்ட கபடி சங்கங்களுக்கிடையில் நடைபெற்ற போட்டியில் யாழ் மாவட்ட கபடி சங்க பெண்கள் அணியினா் வெண்கல பதக்கம் பெற்றதற்கு மாவட்ட கபடி சங்கத்தால் இன்று (02.12.2018) பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *