Search

தேசிய கபடிச்சங்கத்தால் மாவட்ட கபடி சங்கங்களுக்கிடையில் நடைபெற்ற போட்டியில் யாழ் மாவட்ட கபடி சங்க பெண்கள் அணியினா் வெண்கல பதக்கம் பெற்றதற்கு தமது மாவட்ட கபடி சங்கத்தால் (02.12.2018) பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. part-02

தேசிய கபடிச்சங்கத்தால் மாவட்ட கபடி சங்கங்களுக்கிடையில் நடைபெற்ற போட்டியில் யாழ் மாவட்ட கபடி சங்க பெண்கள் அணியினா் வெண்கல பதக்கம் பெற்றதற்கு தமது மாவட்ட கபடி சங்கத்தால் (02.12.2018) பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *