Search

வடமராட்சியில் விடுதலைப்புலிகளின் சின்னத்துடன் சுவரொட்டி

வடமராட்சியில் விடுதலைப்புலிகளின் சின்னத்துடன் சுவரொட்டி

யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சிப் பகுதியில் புலிச்சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

வல்லைவெளி முனியப்பர் வீதியில் இவற்றைக் காணக் கூடியதாகவுள்ளது.

தழிழர்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் வன்முறைகளைச் சுட்டிக்காட்டியும் சுவரொட்டியில் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published.