Search

வல்வெட்டி வேவில் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரகத்தி விக்னேஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தானம் நூதன பஞ்சதள அதிசுந்தர இராஜகோபுர கும்பாபிஷேகம். சம்புரோக்ஷன அஷ்டபந்தன நவகுண்டபக்ஷ மஹாகும்பாபிஷேகம்.2019

வல்வெட்டி வேவில் அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரகத்தி விக்னேஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தானம்
நூதன பஞ்சதள அதிசுந்தர இராஜகோபுர கும்பாபிஷேகம்.
சம்புரோக்ஷன அஷ்டபந்தன நவகுண்டபக்ஷ மஹாகும்பாபிஷேகம்.2019
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *