Search

தீருவில் வி.க விளையாட்டுத்தொடர்பான கழகங்களின் பதிவுக்கான அழைப்பு 12.03.2019 மாலை 06.00மணிக்கு முன்பாக தொடர்பு கொள்ளவும் என அறியத்தருகிறார்கள்.

வல்வை தீருவில் இளைஞர் விளையாட்டுக் கழக விளையாட்டுக்கழக 72வது வருட நிறைவை முன்னிட்டு மாபெரும் விளையாட்டுவிழா-23.04.2019 நடைபெறவுள்ளது. தீருவில் வி.க விளையாட்டுத்தொடர்பான கழகங்களின் பதிவுக்கான அழைப்பு 12.03.2019 மாலை 06.00மணிக்கு முன்பாக தொடர்பு கொள்ளவும் என அறியத்தருகிறார்கள்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *