Search

வல்வை தீருவில் 19 வயதின் கீழ் இரண்டாம் நாள் உதை சுற்றில் சைனிங்ஸ் வி.க,இளங்கதிர் வி.க வெற்றி

வல்வை தீருவில் 19 வயதின் கீழ் இரண்டாம் நாள் உதை சுற்றில் சைனிங்ஸ் வி.க,இளங்கதிர் வி.க வெற்றி

வல்வை தீருவில் இளைஞர் விளையாட்டுக் கழக 72வது வருட நிறைவை முன்னிட்டு மாபெரும் விளையாட்டுவிழா முதல் நிகழ்வு 19 வயதின் கீழ் 7 நபர் கொண்ட உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி இரண்டடாம் நாள் 12.04.2019

இன்றைய முதலாவது சுற்றில் சைனிங்ஸ் எதிர் உதயசூரியன் மோதி 06:00 என்ற கோலினால் சைனிங்ஸ் வெற்றி பெற்றது.

இரண்டாவது சுற்றில் இளங்கதிர் எதிர் ரேவடி மோதி 04:00 என்ற கோலினால் இளங்கதிர் வெற்றி பெற்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *