Search

வல்வை கப்பலுடையவர் தேவஸ்தான சங்காபிஷேகம் வரும் 09.07.2019 அன்று காலை 07.30க்கு பூஜைகளுடன் ஆரம்பமாகி நடைபெறும்.

வல்வை கப்பலுடையவர் தேவஸ்தான சங்காபிஷேகம் வரும் 09.07.2019 அன்று காலை 07.30க்கு பூஜைகளுடன் ஆரம்பமாகி நடைபெறும்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *