Search

கோடைவிழா 2019, ஒளிப்படங்கள் இணைப்பு பகுதி -4

கோடைவிழா 2019, ஒளிப்படங்கள் இணைப்பு பகுதி -4

மிகவும் சிறந்த முறையில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு சிறப்பாக நடாத்தப்பட்ட கோடைவிழா 2019, 145 உதைபந்தாட்ட அணிகளுக்கான, 282 போட்டிகள் நடைபெற்றன. குறிப்பாக 16 ஐரோப்பிய அணிகள் பங்குபற்றின மற்றும் பெண்களுக்கான Netball , volleyball ,cricket, சிறுவர்களுக்கான மெய்வல்லுனர் போட்டிகள் ,தலையணை சண்டை ,கபடி என பல விளையாட்டுகளும் சிறப்பாக நடைபெற்றன. இவ் வருடம் வழமையைவிட அதிகமான மக்கள் கலந்து கோடைவிழாவினை சிறப்பித்தனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published.