Search

வல்வை வி.கழக மாலுமிகள் நடாத்திய 35 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான உதையில் தீருவில் சம்பியன்

வல்வை வி.கழக மாலுமிகள் நடாத்திய 35 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான உதையில் தீருவில் சம்பியன்

வல்வை விளையாட்டுக் கழக மாலுமிகள் நடாத்தும் வல்வைக்குட்பட்ட கழகங்களுடையிலான பெருவிளையாட்டுத் தொடரின் ஓர் அங்கமான 35 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான அணிக்கு 7 நபர் கொண்ட உதைபந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டியின் இறுதியாட்டம் தீருவில் வி.க மைதானத்தில் இரவு 8:00 மணியளவில் மின்னொளியில் நடைபெற்றது.

இவ் இறுதிப் போட்டியில் தீருவில் எதிர் சைனிங்ஸ் அணிகள் மோதியது .

பரபரப்பான இறுதியாட்டத்தில். தீருவில் வி.கழகம் 02 : 00 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சம்பியனாகியது.

சைனிங்ஸ் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டது.

காட்சி போட்டி வல்வை & பொலிகை ஒற்றுமை

தீருவில் & சைனிங்ஸ்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *