Search

சிதம்பரா கணித போட்டியில் அனைத்து பிரிவுகளிலும் முதலிடத்தை பெற்று லண்டன் அழைத்துச்சொல்ல தெரிவான மாணவர்களை பிரதம,விருந்தினர்களுடன் படத்தொகுப்பு பகுதி-07

சிதம்பரா கணித போட்டியில் அனைத்து பிரிவுகளிலும் முதலிடத்தை பெற்று லண்டன் அழைத்துச்சொல்ல தெரிவான மாணவர்களை பிரதம,விருந்தினர்களுடன் படத்தொகுப்பு பகுதி-07
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *