Search

வல்வெட்டித்துறை நகராட்சி மன்றத்தின்  கோழி இறைச்சி விற்பனை நிலைய அனுமதி ஆற்சேபனை இருப்பின் 20.11.2019 அறியதருமாறு கேட்கப்படும் பொது அறிவித்தல்

வல்வெட்டித்துறை நகராட்சி மன்றத்தின்  கோழி இறைச்சி விற்பனை நிலைய அனுமதி ஆற்சேபனை இருப்பின் 20.11.2019 அறியதருமாறு கேட்கப்படும் பொது அறிவித்தல்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *