Search

சுவிஸ் வாழ் வல்வை மக்களின் பங்களிப்பில் வல்வை ஊறணி வைத்தியசாலைக்கு நவீன பல்சிகிச்சை ஆசனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சுவிஸ் வாழ் வல்வை மக்களின் பங்களிப்பில் வல்வை ஊறணி வைத்தியசாலைக்கு நவீன பல்சிகிச்சை ஆசனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *