Search

வல்வை சிதம்பர கல்லூரியின் மைதான சுற்றுமதில் வல்வை பிரித்தானியா நலன்புரிசங்கத்தின் 2300000.00 பெறுமதியான நிதி பங்களிப்புடன் நடைபெற்றுவருகின்றது.பகுதி-02

வல்வை சிதம்பர கல்லூரியின் மைதான சுற்றுமதில் வல்வை பிரித்தானியா நலன்புரிசங்கத்தின் 2300000.00 பெறுமதியான நிதி பங்களிப்புடன் நடைபெற்றுவருகின்றது.

இதில் தற்போதுவரை 1900000.00 பெறுமதியான வேலைத்திட்டங்கள் முடிவடைந்துள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *