Search

யா/வல்வை மகளீர் மகா வித்தியாலய இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டி சனிக்கிழமை மதியம் ஒரு மணியளவில் நடைபெற உள்ளதால் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்,பாடசாலை சமூகம்.

யா/வல்வை மகளீர் மகா வித்தியாலய இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டி சனிக்கிழமை மதியம் ஒரு மணியளவில் நடைபெற உள்ளதால் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்,பாடசாலை சமூகம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *