Search

யா/வல்வை சிவகுருவ வித்தியாசாலை இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டி சனிக்கிழமை 01.02.2020 மதியம் 01.30 மணியளவில் நடைபெற உள்ளதால் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்,பாடசாலை சமூகம்.

யா/வல்வை சிவகுருவ வித்தியாசாலை இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டி சனிக்கிழமை 01.02.2020 மதியம் 01.30 மணியளவில் நடைபெற உள்ளதால் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்,பாடசாலை சமூகம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *