Search

அதி சுந்தர பஞ்சதள பஞ்ச கலச சஹித பச்சிமத் துவார மஹா கோபுர கும்பாபிஷேக விழா அதிகாலை 05.56 மணிக்கு சிவஸ்ரீ பரமேஸ்வர மனோகர சிவாச்சார்யார் தமைலையில் வேத ஆகம முறைப்படி வெகு சிறப்பாக இனிதே நடைபெற்றது.பகுதி-03

அதி சுந்தர பஞ்சதள பஞ்ச கலச சஹித பச்சிமத் துவார மஹா கோபுர கும்பாபிஷேக விழா அதிகாலை 05.56 மணிக்கு சிவஸ்ரீ பரமேஸ்வர மனோகர சிவாச்சார்யார் தமைலையில் வேத ஆகம முறைப்படி வெகு சிறப்பாக இனிதே நடைபெற்றது.பகுதி-03
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *