Search

வல்வை விளையாட்டுக் கழகம் வடமாகாண ரீதியாக நடாத்திக்கொண்டிருக்கும் உதைபந்தாட்ட தொடரில் 4ம் இடத்தினை பெறும் அணிக்கான பரிசினை (50000.00/-) ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணப்பரிசையும் மற்றும் வெற்றிக்கிண்ணத்தினையும் கனடா வல்வை நலன்புரிச் சங்கத்தினர் அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ளனர்.

வல்வை உதைபந்தாட்ட தொடர்

வல்வை விளையாட்டுக் கழகம் வடமாகாண ரீதியாக நடாத்திக்கொண்டிருக்கும் உதைபந்தாட்ட தொடரில் 4ம் இடத்தினை பெறும் அணிக்கான பரிசினை (50000.00/-) ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணப்பரிசையும் மற்றும் வெற்றிக்கிண்ணத்தினையும் கனடா வல்வை நலன்புரிச் சங்கத்தினர் அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ளனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *