Search

யாழில் நேற்று வேட்புமனுத் தாக்கல் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகளின் முதன்மை வேட்பாளர்கள்.கொரோனா அவசர பிரகடன நிலையிலும் தாக்கல்கள் நடைபெற்றுள்ளன.

யாழில் நேற்று வேட்புமனுத் தாக்கல்
போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகளின் முதன்மை வேட்பாளர்கள்.கொரோனா அவசர பிரகடன நிலையிலும் தாக்கல்கள் நடைபெற்றுள்ளன.இன்றைய பத்திரிகையில் வந்த சில பதிவுகள்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *