Search

கொரோனாவின் தாக்கத்தால் மரணமான ஈழத்திலும் புலத்திலும் வாழ்ந்த ஈழத் தமிழர்கள் அனைவரது ஆத்மாக்களும் சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்தனை செய்வோம்.

கொரோனாவின் தாக்கத்தால் மரணமான ஈழத்திலும் புலத்திலும் வாழ்ந்த ஈழத் தமிழர்கள் அனைவரது ஆத்மாக்களும் சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்தனை செய்வோம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *