Search

மே 18, 11 ஆவது ஆண்டு இனவழிப்பு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் சமூக இடைவெளியுடன்(சுகாதார விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு)உணர்வுபொங்க நடைபெற்றது.

மே 18, 11 ஆவது ஆண்டு இனவழிப்பு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் சமூக இடைவெளியுடன்(சுகாதார விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு)உணர்வுபொங்க நடைபெற்றது.

சுகாதார விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நடைபெற்றது!

ஏனைய மாவட்டங்களில் உள்ளவர்கள் தங்கள் இல்லங்களில் கோவில்களிலும் நினைவேந்தலை அனுஸ்டித்திருந்தனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *