Search

2020 இல் நடைபெற்ற online யோகாசன போட்டியில் வல்வை ஜெயந்தன் ஜெயந்தினி 8-13yrs category இல் வெண்கல பதக்கத்தை இ.மதுமினா தங்கப்பதக்கம், பத்மலோஜினி bronze medal தீபன் bronze medal பெற்றுக் கொண்டார்கள்..

2020 இல் நடைபெற்ற online யோகாசன போட்டியில் வல்வை ஜெயந்தன் ஜெயந்தினி 8-13yrs category இல் வெண்கல பதக்கத்தை இ.மதுமினா தங்கப்பதக்கம், பத்மலோஜினி bronze medal தீபன் bronze medal பெற்றுக் கொண்டார்கள்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *