Search

நீர்வேலியில் தடுமாறி வேலியுடன் மோதி வேலியைப் உடைத்துக்கொண்டு தென்னை மரத்துடன் மோதிய மினி வான் சம்பவமானது 22ஆம் திகதி மதியம் 2 மணியளவில் நடைபெற்றுள்ளது.

நீர்வேலியில் தடுமாறி வேலியுடன் மோதி வேலியைப் உடைத்துக்கொண்டு தென்னை மரத்துடன் மோதிய மினி வான் சம்பவமானது 22ஆம் திகதி மதியம் 2 மணியளவில் நடைபெற்றுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *