Search

வல்வெட்டித்துறை ஆதிகோவிலடிலை சேர்ந்த படகும் நபரும் இந்தியாவில் கரையொதுங்கியுள்ளது.

வல்வெட்டித்துறை ஆதிகோவிலடிலை சேர்ந்த படகும் நபரும் இந்தியாவில் கரையொதுங்கியுள்ளது.

படகில் அதிகளவான வலைகள் காணப்படுகின்றன
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *