Search

யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் உணவுத்தவிர்ப்பு போராட்டம் 02ம் நாள் பல்கலைக்கழக முன்றலில் தொடர்கிறது.

யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களால்
உணவுத்தவிர்ப்பு போராட்டம் 02ம் நாள் பல்கலைக்கழக முன்றலில் தொடர்கிறது.

பல்கலை. மாணவர்களின் உணவு தவிர்ப்புப் போராட்டத்தில் யாழ்.இந்து மாணவனும் இணைந்துள்ளார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *