Search

வடகிழக்கில் நாளை 11 ஆம் திகதி கர்த்தாலுக்கு அனைத்து தமிழ்த் தேசிய கட்சிகளும் கூட்டாக அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

வடகிழக்கில் நாளை 11 ஆம் திகதி கர்த்தாலுக்கு அனைத்து தமிழ்த் தேசிய கட்சிகளும் கூட்டாக அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *