Search

பொதுசன வாக்கெடுப்பு கோர இதுவே தருணம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் வலியுறுத்து 

பொதுசன வாக்கெடுப்பு கோர இதுவே தருணம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் வலியுறுத்து.

தமிழர் வாழ்வுரிமை காக்க இன்று அவசர கலந்துரையாடல் அனைத்து தரப்புகளுக்கும் அழைப்பு என தொடர்ந்து பத்திரிகைச் செய்தி தொடர்கிறது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *