Search

1ம் ஆண்டு நினைவு தினஅழைப்பிதழ் அமரர் கதிரிப்பிள்ளை சோமசுந்தரம் சிவனருள்சுந்தரம் 25.02.2021 வியாழக்கிழமை முற்பகல் 11 30 மணியளவில் அன்னாரின் இல்லத்தில் நடைபெறவுள்ளது 

1ம் ஆண்டு நினைவு தினஅழைப்பிதழ் அமரர் கதிரிப்பிள்ளை சோமசுந்தரம் சிவனருள்சுந்தரம் 25.02.2021 வியாழக்கிழமை முற்பகல் 11 30 மணியளவில் அன்னாரின் இல்லத்தில் நடைபெறவுள்ளது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *