Search

வல்வெட்டிதுறை பிரதேச வைத்தியசாலை (ஊரணி) நிழல் பிரதி இயந்திரம் (Photocopy machine) அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

திருமதி விமலா தேவி சண்முகராஜா மற்றும் குடும்பத்தினரால் வல்வெட்டிதுறை பிரதேச வைத்தியசாலை (ஊரணி) நிழல் பிரதி இயந்திரம் (Photocopy machine) அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *