Search

திரிபுபடுத்தப்பட்ட பாடநூலை மீளப்பெறக்கோரி யேர்மன் கல்விக்கழகத்தின் முன் மக்கள் கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்

திரிபுபடுத்தப்பட்ட பாடநூலை மீளப்பெறக்கோரி யேர்மன் கல்விக்கழகத்தின் முன் மக்கள் கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்

ICEDT இன் முகமூடி கிழிகிறதாக கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல் மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *