Search

பங்களாதேஷில் இந்து கோவில் உட்பட 29கும் மேற்பட்ட வீடுகளும் தீக்கிரை செய்யப்பட்டுள்ளது

பங்களாதேஷில் இந்து கோவில் உட்பட 29கும் மேற்பட்ட வீடுகளும் தீக்கிரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக அங்கு தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *