Search

நீதி தவறாமல் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அனுராதபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு தமிழன் இலங்கையை ஆட்சி செய்து பெரும் படைகளை கொண்டிருந்தும் போர் முறைதவறாது தனியாக வயோதிப வயதிலும் 24 வயது இளைனர் துட்டகைமுனுவுடன் வீரத்துடன் போராடி வீரமரணமடைந்த மாமன்னன் எல்லாளனின் நினைவு தூபி

நீதி தவறாமல் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அனுராதபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு தமிழன் இலங்கையை ஆட்சி செய்து பெரும் படைகளை கொண்டிருந்தும் போர் முறைதவறாது தனியாக வயோதிப வயதிலும் 24 வயது இளைனர் துட்டகைமுனுவுடன் வீரத்துடன் போராடி வீரமரணமடைந்த மாமன்னன் எல்லாளனின்
நினைவு தூபி
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *