Search

கண்ணீர் அஞ்சலி அமரர் செ.இரத்தினாதேவி

கண்ணீர் அஞ்சலி அமரர் செ.இரத்தினாதேவி

பிறப்பு 14.01.1946.       இறப்பு 23.01.2022

சிவா சுபாயினி தாயார். ரெயிலர் சிவா அவர்களின் மாமியாரும்  (பதுளையில்) 23.01.2022 அன்று இறைவனடி சேர்ந்துள்ளார். அவரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம்.
(சுபாயினி குடும்பம்)