Search

வல்வைபுளுஸ் பொன்விழாமலர் பற்றி வீரசேகரியில்..

இலங்கையில் மிக பிரபலமானதும் அதிக வாசகர்களை கொண்டதுமான வீரகேசரி பத்திரிகையின்
ஞாயிறுபத்திரிகையில் (08.01.2012) வல்வை புளுஸ்கழகத்தின் ஐம்பதாவதுஆண்டு நிறைவுக்காக
வெளியிடப்பட்ட பொன்விழா மலரை பற்றிய சிறிய அறிமுகமும் ஆக்கமும் வெளிவந்துள்ளது.
எமது உறவுகளுக்கு இதனை நாம் பெருமையுடன் வழங்குகின்றோம்.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *