Search

கணிதப்போட்டி பரிட்சை புகைப்படங்கள்

சிதம்பராக்கல்லூரி நலன்புரிவோர் வலையமைப்பு நடாத்தியMATHEMATICS CHALLENGE   2012 போட்டிப்பரீட்சை கடந்த15 .09 .2012 சனிக்கிழமை நடைபெறற்றது. இப்போட்டியில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்குபற்றிய புகைப்படங்களை இங்கே பார்க்கின்றீர்கள்

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *