Search

வல்வெட்டித்துறை மானாங்கானை திருமகள் முன்பள்ளியில் இன்றைய (15.01.2015)தைத்திருநாளை சிறப்பிக்கும் முகமாக மாணவர்களுக்கு பரிசீல்களும் அன்பளிப்புகளும் வழங்கப்படும் போது

வல்வெட்டித்துறை மானாங்கானை திருமகள் முன்பள்ளியில் இன்றைய தைத்திருநாளை சிறப்பிக்கும் முகமாக மாணவர்களுக்கு பரிசீல்களும் அன்பளிப்புகளும் வழங்கப்படும் போது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *