Search

Category: சிதம்பரா கணிதப்போட்டி

சிதம்பரா கணிதப்போட்டி பரிசளிப்புவிழா 2018- கனடா ( part-2)

சிதம்பரா கணிதப்போட்டி பரிசளிப்புவிழா 2018- கனடா ( part-2)

சிதம்பரா கணிதப்போட்டி பரிசளிப்புவிழா 2018- கனடா ( part-1)

சிதம்பரா கணிதப்போட்டி பரிசளிப்புவிழா 2018- கனடா ( part-1)

கனடா- சிதம்பரா கணிதப்போட்டி பரிசளிப்பு விழா 2018

ஊடக அறிக்கை- கணிதப்பெருவிழா 2018 வல்வெட்டித்துறை, இலங்கை

தாயகத்தில் சிதம்பரா கணிதப்போட்டி பெருவிழா 2018, வரும் 14.08.2018 அன்று சிறப்பாக நடைபெற இருக்கின்றது

அவுஸ்திரேலியாவில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற கணிதப் பெருவிழா 2018

         

இங்கிலாந்தில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற சிதம்பரா கணித விழா 2018இன் படங்கள் இணைப்பு part -3

இங்கிலாந்தில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற சிதம்பரா கணித விழா 2018இன்...

இங்கிலாந்தில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற சிதம்பரா கணித விழா 2018இன் படங்கள் இணைப்பு part -2

இங்கிலாந்தில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற சிதம்பரா கணித விழா 2018இன்...

இங்கிலாந்தில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற சிதம்பரா கணித விழா 2018இன் படங்கள் இணைப்பு part -1

இங்கிலாந்தில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற சிதம்பரா கணித விழா 2018இன்...

இங்கிலாந்தின் தலைநகரில் கணிதப் பெருவிழா 2018, தாயக வெற்றியாளர்கள் கௌரவிப்பு