Search

வல்வை ஆதிசக்தி விளையாட்டக்கழகம் வெற்றி

வல்வை நெடியகாடு இ. வி. கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று தொடரில்-வல்வை ஆதிசக்தி விளையாட்டு கழகத்தை எதிர்த்து நவஞீவன் விளையாட்டக்கழகம் மோதியது இதில் வல்வை ஆதிசக்தி விளையாட்டக்கழகம் 2:1 என்ற கோலினால் வெற்றிபெற்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published.