Search

21/07/2015 அன்று வல்வை நீல அணியினருக்கும் தெற்கு லண்டன் பிரித்தானிய காவல்துறையினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற நட்பு ரீதியிலான உதைபந்தாட்ட போட்டியில் எமது வல்வை நீல அணி 6 க்கு 3 என்ற இலக்கு வித்தியாசத்தில் அபாரவெற்றிபெற்றது

21/07/2015 அன்று வல்வை நீல அணியினருக்கும் தெற்கு லண்டன் பிரித்தானிய காவல்துறையினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற நட்பு ரீதியிலான உதைபந்தாட்ட போட்டியில் எமது வல்வை நீல அணி 6 க்கு 3 என்ற இலக்கு வித்தியாசத்தில் அபாரவெற்றிபெற்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published.